Author: admin
Понедельник, Апрель 02nd, 2012
Category: Финансы
скачать фильм он вам не димон торрент .

Рейтингове агентство "Експерт РА" присвоїло рейтинг кредитоспроможності ВАТ АКБ "ЕКОПРОМБАНК" на рівні В + + "Прийнятний рівень кредитоспроможності", йдеться в прес-релізі агентства, що надійшов в ІА "Росфінком" 27 лютого. Основним фактором, позитивно впливає на кредитоспроможність АКБ "ЕКОПРОМБАНК", є високий рівень достатності власних коштів: на 1.01.09 норматив Н1 склав 23,6%. Це підвищує ймовірність того, що Банку вдасться покрити можливі втрати, пов'язані з реалізацією ринкових, кредитних та інших ризиків, а також формує основу для динамічного розвитку Банку в середньостроковій перспективі. В якості значущого позитивного фактора розглядається високий рівень підтримки з боку найбільших акціонерів. "Основні акціонери Банку – великі підприємства хімічної промисловості (в тому числі експортно-орієнтовані ВАТ" Сильвініт "і ВАТ" Мінеральні добрива "), що є одночасно ключовими клієнтами Банку, – зазначає Ірина Велієва, керівник служби рейтингів кредитних інститутів рейтингового агентства" Експерт РА " . – О хороших фінансових можливостях даних компаній свідчить той факт, що в 2008 році за рахунок коштів діючих акціонерів капітал Банку був збільшений в 3,5 рази, а в 2009 році власники готові збільшити капітал ще на 3,3 млрд. руб. (до 5 млрд. руб.) ". Позитивно на рейтинговій оцінці відображається досить високий рівень забезпеченості кредитного портфеля, хороші показники ефективності діяльності, наявність досить широкого спектра джерел додаткової ліквідності (в т.ч. беззаставні кредити Банку Росії), а також адекватне масштабу і специфіці бізнесу якість управління ризиками. Вирішальним чинником, що обмежує рейтинг Банку, виступає погіршення якості структури портфеля неоднорідних позик: у грудні 2008 року був продемонстрований майже триразовий ріст обсягів сумнівної заборгованості (її частка зросла з 10,3% на 1.12.08 до 30,8% на 1.01.09) , в два рази зріс обсяг проблемних позик (з 0,8% до 1,8% за вказаний період). Негативно на рейтинговій оцінці відображається слабка диверсифікація залучених коштів за джерелами і термінами залучення (більше 50% всіх зобов'язань припадає на кошти акціонерів та пов'язаних з ними компаній), прийняття значного валютного ризику (сума ОВП в доларах і євро на 1.01.09 становить 8,4 %), а також зростання простроченої заборгованості за кредитами, наданими юридичним особам, в IV кварталі 2008 р. (з 0,36% на 1.10.08 до 1,54% на 1.01.09). ВАТ АКБ "ЕКОПРОМБАНК" спеціалізується на кредитуванні та розрахунково-касовому обслуговуванні підприємств малого та середнього бізнесу. Банк створений в 1992 р., входить в систему страхування внесків з 2005 р. Головний офіс Банку розташований у м. Перм, інші структурні підрозділи відсутні. На 01.01.09 величина активів Банку по РСБУ склала 8818 млн. руб. (180-е місце серед російських банків, згідно ренкінгу "Експерта Р А"), розмір власного капіталу – 2318 млн. руб., Прибуток до оподаткування (без урахування подій після звітної дати) – 173,8 млн. руб.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.