Author: admin
Понедельник, Апрель 02nd, 2012
Category: Финансы

Рейтингове агентство "Експерт РА" присвоїло рейтинг кредитоспроможності АКБ "Кредит-Москва" (ВАТ) на рівні В + + "Прийнятний рівень кредитоспроможності", йдеться в прес-релізі агентства, поступівем в ІА "Росфінком" 13 березня. Основним фактором, позитивно впливає на кредитоспроможність Банку, визнаний дуже високий рівень забезпеченості позичок і ліквідності застав (загальний рівень забезпечення з урахуванням застави цінних паперів, поручительств і гарантій складає на 01.01.2009 432%). По кредитах фізичним особам частка забезпечених кредитів в загальному обсязі позичкової заборгованості становить 94,6%, за кредитами нефінансовим підприємствам і організаціям (включаючи ІП) – 100% на 01.01.09. Також до позитивних факторів були віднесені: значна клієнтська база малих і середніх підприємств (з 01.04.07 по 01.01.09 в 2,3 рази зріс залишок заборгованості малих підприємств перед Банком і в 4 рази – число клієнтів), збалансованість активів і пасивів на короткому гориз онте (активи першої категорії якості за станом на 01.01.2009 покривають пасиви до запитання і на 1 день на 119,8%), хороші показники ліквідності. Для Банку характерні відсутність чутливості до реалізації фондових ризиків (значна частина портфеля цінних паперів припадає на боргові зобов'язання (99,74% на 01.01.09), з них близько 94% припадає на випуски, включені в Ломбардний список ЦБ РФ і низький рівень позабалансових зобов'язань кредитного характеру. Обмежує вплив на рейтингову оцінку Банку надають нестабільна динаміка простроченої заборгованості по позиках юридичних осіб і тенденція до зростання пролонгованої заборгованості по неоднорідним позиках юридичних осіб. Також стримуючим фактором є помірно низький рівень достатності капіталу (на 01.01.09 значення Н1 склало 16,1 %). Рівень резервування по позиках починаючи з кінця 2007 року має тенденцію до зниження, і з 01.04.08 не перевищує частку безнадійних та проблемних позичок (до таких віднесені і однорідні позики з простроченням понад 90 днів). У той же час частка позик 4 і 5 категорії якості в позичкової заборгованості починає рости. "Коефіцієнт резервування по позиках не відповідає поточному рівню кредитного ризику, і при погіршенні економічної кон'юнктури може знадобитися збільшення резервів на можливі втрати" – зауважує керівник служби рейтингів кредитних інститутів "Експерт РА" Ірина Велієва. Крім того , кредитоспроможність банку обмежують помірно висока концентрація кредитних ризиків на великих клієнтах. АКБ "Кредит-Москва" (ВАТ) є кредитним банком, що спеціалізується на кредитування малого і середнього бізнесу переважно у м. Москва і Санкт-Петербург. На 01.01.09 величина активів Банку по РСБО склав 4,582 млрд. руб. (274-е місце за активами в ренкінгу "Експерта РА" на 01.01.09), розмір власного капіталу – 499,4 млн. руб., прибуток до оподаткування за 2008 рік – 49100000 . руб.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.