Author: admin
Понедельник, Апрель 02nd, 2012
Category: Финансы

Рада директорів ВАТ МГТС рекомендувала річним загальним зборам акціонерів МГТС прийняти рішення про виплату дивідендів за 2008 р. у розмірі 2 руб. 02 коп. на одну звичайну акцію і 20 руб. 16 коп. на одну привілейовану акцію, говориться в повідомленні компанії. Всього на виплату дивідендів рекомендовано направити 483 127 тис. руб. На виплату дивідендів по привілейованих акціях передбачається направити 321 872 тис. руб., Або 10% чистого прибутку за 2008 р., на виплату дивідендів по звичайних акціях – 161 255 тис. руб., Або 5% чистого прибутку за 2008 р. На засіданні ради директорів також були розглянуті питання про попереднє затвердження річного звіту, річної бухгалтерської звітності товариства, розподіл прибутку і збитків за 2008 рік. Річні загальні збори акціонерів ВАТ МГТС, на якому будуть розглянуті зазначені вище питання, відбудеться 26 червня 2009

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.